საქართველოს ქალაქები, სადაც ხდება მისი მიწოდება Big Boy